Osetie.cz

Hledám spolupracovníky, partnery a inspiraci pro tvorbu projektu na adrese OSETIE.cz - pište na e-mail kontakt na spravce Osetie.cz - k o n s p i r a c e (na) g m a i l . c om nebo použijte kontaktní formulář. Budu vděčný za Vaše fotografie nebo příběhy. Jestliže se chcete k tématu vyjádřit, pak navštivte diskuzi.Plánek Severní Osetie a Jižní Osetie

Jižní Osetie je nezávislá republika s prezidentským systémem ležící na jižních svazích pohoří Kavkaz mezi Ruskem, respektive Severoosetskou republikou-Alanie, která je součástí Ruské federace a Gruzií, které je de jure součástí.

Podle zákonů Gruzie Jižní Osetie vůbec neexistuje a oblast je součástí gruzínského kraje s názvem Šida Kartli. Teritoriu Jižní Osetie se v Gruzii oficiálně říká Cchinvalskyj region. Vstup turistu do oblasti je ze strany Gruzie v podstatě zakázán.

Hraniční přechody do Ruské federace z Jižní Osetie nejsou Gruzií uznané. Gruzie použití těchto přechodů kvalifikuje jako trestný čin, který trestá vysokou pokutou, výjezdním příkazem k opuštění Gruzie do tří dnů a někdy také odnětím svobody.

Rozloha Jižní Osteite je 3 900 km2, počet obyvatel je přibližně 75 tisíc. Hustota obyvatel je 20/km². Hlavním městem je Cchinvali, které je zároveň městem největším. Časová zóna Jižní Osetie je UTC+3 a v létě BST (UTC+4). V Jižní Osetii se jako měna používá ruský rubl. Prezidentem Jižní Osetie je Eduard Kokojty.

V současnosti probíhá proces mezinárodního uznání Jižní Osetije jako nezávislého státu. Jako první uznalo nezávislost Jižní Osetie Rusko, stalo se tak 26. srpna 2008. O několik dní později došlo k uznání nového státu také ze strany také u Nikaraguy (3.září 2008). Nezávislost Jižní Osetie uznala také Abchazie, Náhorní Karabach a další státy.

89,3 % území Jižní Osetie se nachází ve výšce více než 1000 metrů nad úrovní mořské hladiny.

Hlavní kavkazský hřeben chrání území před studenými větry ze severu a proto je zde tepleji než na Severním Kavkaze. V lednu je průměrná teplota +4,5 °C a v červenci +20,3 °C.

Obyvatelstvo Jižní Osetie

Většinovým obyvatelstvem v Jižní Osetii jsou Osetinci, kterým se někdy říká Oseti, Osetové nebo Osetíni. Jazykem Osetinců je osetínština zvaná také jako osetština, která používá písmo cyrilice. Osetština náleží ke skupině indoevropských jazyků narozdíl od gruzínštiny, která je jazyk jihokavkazský.

V Jižní Osetii žije také mnoho Gruzínů, zastoupeni jsou zde Rusové, Arméni, Židé, Ukrajinci, Řekové a další národnosti.

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2008
Osetinci 60 351 (69,1 %) 72 266 (68,1 %) 63 698 (65,8 %) 66 073 (66,5 %) 65 077 (66,4 %) 65 233 (66,2 %) 46 289 (64,3 %)¹
Gruzíni 23 538 (26,9 %) 27 525 (25,9 %) 26 584 (27,5 %) 28 125 (28,3 %) 28 187 (28,8 %) 28 544 (28,9 %) 18 000 (25,0 %)
Rusové 0 157 (0,2 %) 2 111 (2,0 %) 2 380 (2,5 %) 1 574 (1,6 %) 2 046 (2,1 %) 2 128 (2,1 %) 2 016 (2,8 %)
Arméni 1 374 (1,6 %) 1 537 (1,4 %) 1 555 (1,6 %) 1 254 (1,3 %) 953 (1,0 %) 984 (1,0 %) 871 (1,21 %)
Židé 1 739 (2,0 %) 1 979 (1,9 %) 1 723 (1,8 %) 1 485 (1,5 %) 654 (0,7 %) 396 (0,4 %) 648 (0,9 %)
ostatní národnosti 216 (0,2 %) 700 (0,7 %) 867 (0,9 %) 910 (0,9 %) 1 071 (1,1 %) 1 243 (1,2 %) 4 176 (5,8 %)
Celkem 87 375 106 118 96 807 99 421 97 988 99 000 72 000

Obyvatelé Jižní Osetie většinou využili nabídky Ruska, které jim přiznalo občanství a tím například také nárok na cestovní pasy. Být občanem státu, který není celosvětově uznávám totiž přináší problémy s cestováním, kdy nejenže není akceptován jejich pas, ale také nemají šanci dostat vízum.

V začátku 90-tých let se mnoho osetinských rodin uchýlilo v důsledku války na ruské území do Severní Osetie.

V době válečného konfliktu v srpnu 2008 uteklo z Jižní Osetie okolo 15000 etnických Gruzínů do Gruziee a tím klesl jejich počet na polovinu předválečného stavu.

Ozbrojené síly Jižní Osetie

Jižní Osetie je jedním z nejvíc militarizovaných regionů světa, samozřejmě s přihlédnutím k počtu obyvatel.

Před válkou s Gruzijí v roce 2008 ozbrojené síly Jižní Osetie disponovaly:

Doprava

Hlavní dopravní trasou je Transkavkazská automagistrála, která spojuje Jižní Osetii s Arménii. Železniční spojení bylo přerušeno v průběhu prvního válečného konfliktu na začátku devadesátých let. Ruské železnice nyní plánují uvezt do provozu trať Rusko - Jižní Osetie.

Mapy

Obsah Osetie.cz

Reklama


e-mail