***

Osetie.cz | Diskuze | Vložit příspěvek

| Vložit nový příspěvek, vzkaz, komentář |  

  << první  |  < předchozí  |  22 23 24 25 26 27

Osetie.cz
Jsem velmi potěšen každým příspěvekem do diskuze. Protože mám ale rád diskuzi na úrovni, jsem nucen na této doméně ustanovit níže uvedená pravidla pro diskuzní příspěvky:

Za příspěvky odpovídají v plném rozsahu jejich autoři.

Je zakázáno používat vulgární jazyk včetně náznaků a zkratek, urážky, pomluvy, nactiutrhání nebo ponižování soukromých osob.

Jsou zakázány osobní útoky vůči ostatním diskutujícím, autorům textu na tomto webu nebo jeho správcům. Slušně vysvětlete, proč si myslíte, že se váš oponent mýlí nebo v čem s ním nesouhlasíte. Nepiště věty typu: „Vy jste ale *****“.

Je zakázáno zveřejňovat osobní údaje soukromých osob, telefonní čísla, plné adresy a rodné čísla.

Pokud zastupujete nějaké politické uskupení nebo jinou zájmovou skupinu, jste na tomto webu i v diskuzi vítán. Uvedenou skutečnost musíte v příspěvku ale jednoznačně oznámit.

Kterýkoliv příspěvek může být správcem webu bez upozornění v celém nebo částečném rozsahu smazán, upraven nebo jakkoliv použit.

IP adresy diskutujících jsou archivovány. Předány třetí osobě mohou být pouze v případě, že to správci webu ukládá zákon.

Správce webu může dle svého uvážení zablokovat libovolnou IP adresu.

Uvedením e-mailové adresy souhlasíte s jejím komerčním využitím, mimo jiné i se zasíláním obchodních nabídek.

Tyto pravidla mohou být správcem webu kdykoli změněna bez předchozího upozornění a to i se zpětnou platností.

Pokud s uvedenými pravidly nesouhlasíte, diskutujte prosím jinde.
 
*  *  *  

| Vložit nový příspěvek, vzkaz, komentář |  

  << první  |  < předchozí  |  22 23 24 25 26 27
 Počet příspěvků: 261 Počet stránek: 27

všechna práva vyhrazena