***

Osetie.cz | Diskuze | Vložit příspěvek

| Vložit nový příspěvek, vzkaz, komentář |  

  << první  |  < předchozí  |  2 3 4 5 6 7

Karel
V běžném životě a v diplomacii zvlášť člověk některé pohnůtky svých činů zdůrazní a o jiných pomlčí. Víme však dost podrobně, jak konflikt v Jižní Osetii od začástku probíhal a víme, že zahájení bojů nebyla nějaká zkratkovitá akce ze strany gruzínského prezidenta. Obě strany se na možný konflikt dlouhé měsíce předem připravovaly. Kromě "volebního programu" Saakasvilliho o tom svědčí např. diplomatická prohlášení a vzájemná varování z dubna tohoto roku. Bylo by ze strany Ruska asi dost naivní, aby pouze nečinně přihlíželo, když druhá strana intenzívně zbrojí. Ruští velitelé mírových sborů v Jižní Osetii určitě 16 let nepopíjeli pouze gruzínský koňak, ale zpracovali si plány, jak budou v různých kritických situacích reagovat. A když konkrétní situace nastala, tak podle plánu okamžitě zareagovali, což se jistě dá pochopit.

Rusko v daném případě hájí zájmy svých občanů (v tomto případě Osetinů) i své státní a velmocenské. Bylo by divné, kdyby tak nečinilo. Zvlášť za současné situace, kdy mu v tom nikdo nemůže efektivně bránit. Agresor v daném případě je samozřejmě ten, kdo první porušil 16 let trvající klidový stav. Rusko jen učinilo faktická opatření, aby se agresor nemohl v nejbližší době agresi opakovat, když poměrně decentně zlikvidovalo jistou část vojenské síly Gruzie - vojenskou techniku a základny.
 
*  *  *  
Osetie.cz
Jsem velmi potěšen každým příspěvekem do diskuze. Protože mám ale rád diskuzi na úrovni, jsem nucen na této doméně ustanovit níže uvedená pravidla pro diskuzní příspěvky:

Za příspěvky odpovídají v plném rozsahu jejich autoři.

Je zakázáno používat vulgární jazyk včetně náznaků a zkratek, urážky, pomluvy, nactiutrhání nebo ponižování soukromých osob.

Jsou zakázány osobní útoky vůči ostatním diskutujícím, autorům textu na tomto webu nebo jeho správcům. Slušně vysvětlete, proč si myslíte, že se váš oponent mýlí nebo v čem s ním nesouhlasíte. Nepiště věty typu: „Vy jste ale *****“.

Je zakázáno zveřejňovat osobní údaje soukromých osob, telefonní čísla, plné adresy a rodné čísla.

Pokud zastupujete nějaké politické uskupení nebo jinou zájmovou skupinu, jste na tomto webu i v diskuzi vítán. Uvedenou skutečnost musíte v příspěvku ale jednoznačně oznámit.

Kterýkoliv příspěvek může být správcem webu bez upozornění v celém nebo částečném rozsahu smazán, upraven nebo jakkoliv použit.

IP adresy diskutujících jsou archivovány. Předány třetí osobě mohou být pouze v případě, že to správci webu ukládá zákon.

Správce webu může dle svého uvážení zablokovat libovolnou IP adresu.

Uvedením e-mailové adresy souhlasíte s jejím komerčním využitím, mimo jiné i se zasíláním obchodních nabídek.

Tyto pravidla mohou být správcem webu kdykoli změněna bez předchozího upozornění a to i se zpětnou platností.

Pokud s uvedenými pravidly nesouhlasíte, diskutujte prosím jinde.
 
*  *  *  

| Vložit nový příspěvek, vzkaz, komentář |  

  << první  |  < předchozí  |  2 3 4 5 6 7
 Počet příspěvků: 62 Počet stránek: 7

všechna práva vyhrazena