Jihoosetská autonomní oblast


Jihoosetinská autonomní oblast byla autonomní oblast v Sovětském svazu. Založena byla 20. dubna 1922 jako součást Gruzínské SSR a zrušena byla 11. prosince 1990.

Zřízení Jihoosetinské autonomní oblasti lze považovat za loajalitu vůči vládě v Moskvě. V té době mělo také sovětské vedení snahu udělit národnostním menšinám částečnou autonomii v rámci území které obývaly. Oproti snahám o rusifikaci těchto malých národů za dob carského ruska to byl určitý pokrok. Přestože se obyvatele Jižní Osetie mohli ve školách učit osetštinu, tak úředními jazyky byla pouze ruština a gruzínština.

V dobách sovětské nadvlády nebyly na území Jihoosetinské autonomní oblasti větší národnostní problémy. Běžná byla například smíšená manželství.

První problémy mezi osetinci a gruzíny nastaly (nepočítaje konflikt z let 1918 - 1920) koncem 80. let minulého století, když se začal rozpadat Sovětský svaz. V roce 1988 vzniklo politické uskupení „Jihoosetinská lidová fronta“, která šířila mezi Osetinci nacionalistické nálady a program, jehož cílem bylo sjednocení Jižní a Severní Osetie. V listopadu 1989 předložili členové jihoosetinského regionálního sovětu žádost gruzínskému Nejvyššímu sovětu o přetvoření Jihoosetinské autonomní oblasi na autonomní republiku jako byla měla Abcházie či Adžarie. V stejném roce ale gruzínský Nejvyšší sovět určil jako jediný úřední jazyk gruzínštinu, následující léto ještě gruzínský Nejvyšší sovět zakázal činnost všech malých politických stran na území Gruzínské SSR. Na to Osetinci 20. září 1990 reagovali vyhlášením na Gruzii nezávislé svazové republiky„Jihoosetinské sovětské demokratické republiky“. To bylo jihoosetinským regionálním sovět 16. října a 28. listopadu potvrźeno. Toto nebylo přijatelné ani pro gruzínský Nejvyšší sovět, ani pro Kreml. Osetinci následně bojkotovali i první demokratické volby, které se v Gruzii konaly od roku 1921, a v prosinci 1990 vyhlásili volby vlastní. 11. prosince 1990 nové gruzínské vedení v čele se Zviadem Gamsachurdiou zrušilo Jihoosetinskou autonomní oblast a správa jeho území připadla centrální vládě v Tbilisi. Osetinci reagovali masovými protesty, které přerostly v ozbrojený gruzínsko-osetinský konflikt. Autonomie Jižní Osetii ze strany Gruzie nebyla dodnes vrácena.

Mapa Jihoosetské autonomní oblasti, hranice z roku 1939 a 1980
<<- Osetie.cz - úvodní stránka

Osetie.cz | Diskuze