Osetinci, Oseti, Osetové


Osetini -

Osetinci jsou severokavkazský národ převážně žijící v Jižní Osetii a v Severoosetské republice - Alanie. Osetinci žijí také v dalších oblastech Ruské federace a v Gruzii, Turecku a dalších státech.

Osetinský jazyk (osetínština) patří do skupiny indoevropských jazyků a v současnosti se píše cyrilicí. Prakticky všichni osetinci jsou dvojjazyční a kromě osetinštiny hovoří i dalším jazykem např. ruštinou, gruzínštinou, turečtinou atd.

Většina věřících osetinců jsou pravoslavného vyznání, které přijímali v 6.-7. století z Byzance, později z Gruzie a v 17.-18. století z Ruska. Část osetinců jsou vyznavaši islámu (sunitské větve).

Osetinci jsou přímými potomky Alanů, kteří byli kmenovým svazem iránského původu a výrazně zasáhli do evropských dějin v době stěhování národů. Předkové Osetinců, ale také Balkarijců, Karačajevců jsou Alani, kteří zůstali pod jhem Hůnů, tito Alani jsou někdy označováni jako východní. Západní Alani se přesunuli do Germánie, Gálie, Španělska a pak do Severní Afriky.

Název národu pochází od gruzínského slova pro Alany - Ocy, které bylo odvozeno od slova, kterým nazývali Alani sami sebe - Asy. V pojménování Osetinců se vyskytují také slova ironi, arieni, arijci, jasy.

Počet Osetinců je odhadován na 700 tisíc lidí. Z toho okolo 515 tisíc žije v Rusku, 65 tisíc v Jižní Osetii, 100 tisíc v Turecku a 38 tisíc v Gruzii.

Osetinci - Osetinec Osetinka, Osetka

Fotografie umístěné na této stránce jsou více než 70let staré. Na první fotografii jsou Oseninci, účastníci rusko - turecké vojny v letech 1877—1878 . Na další fotografii je zachycena skupina Osetinců na začátku XX. století. Muž na další fotografii je severokavkazský Osetinec z přelomu 18.-19. století. Fotografie osetinské dívky v kroji je z roku 1888.


<<- Osetie.cz - úvodní stránka

Osetie.cz | Diskuze