Osetština


Osetšina je novoiránsky jazyk spadající do skupiny indo-evropských jazyků, kterým hovoří okolo 600 000 Osetinců.

Hlavními dialekty jazyka jsou dialekt ironsjý a digorský. Spisovná osetština vychází z ironského dialektu. První úspěšné pokusy o vytvoření spisovného jazyka se uskutečnily v 18. století. Spočátku se osetínština psala gruzínským písmem a později cyrilicí, existuje ale krátké období mezi lety 1923 až 1938 kdy byla používána latinka.

Osetština se vyvinula z alanštiny.

Osetštinu v psané formě jde snadno rozeznat podle používání písmena ӕ, které se v žádném jiném jazyce používajícím cyrilice nevyskytuje.

První tištěná kniha v osetštině vyšla v roce 1798. První noviny vyšly 23.07.1906 v Vladikavkaze.

Osetština psaná cyrilicí

Na obrázku níže je ukázka osetínského jazyka psaná cyrylici, jde o použití tohoto jazyka v prvním výtisku novin Рæстдзинад z roku 1923.

Osetština psaná cyrilicí

Osetština psaná gruzínským písmem

Takto vypadá text otetštiny psané gruzínským písmem. Takto se psalo v části Osetie spadající pod Gruzii v letech 1938-1954. V roce 1954 bylo gruzínské písmo nahrazeno cyrilicí. V Severní Osetii se i v letech 1938-1954 pro závis osetštiny používala cyrilice. Ukázka zde uvedená pochází z roku 1940.

Osetština psaná gruzínským písmem

Osetština psaná latinkou

Mezi léty 1923 až 1938 se jak v Severní tak i v Jižní Osetii používala latinka, která v roce 1923 nahradila dočasně cyrilici. Ukázka textu pochází z knihy vydané v roce 1935.

Osetština psaná latinkou
<<- Osetie.cz - úvodní stránka

Osetie.cz | Diskuze